پربازدیدترین‌ها

اپیسپادیاس چیست؟
2:50
225 نمایش
3 ماه پیش
بی حسی موضعی در بینی
2:30
147 نمایش
3 ماه پیش
معرفی کلینیک آوینا کرج
2:13
107 نمایش
3 ماه پیش
اپیسپادیاس چیست؟
2:50
225 نمایش
3 ماه پیش
بی حسی موضعی در بینی
2:30
147 نمایش
3 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
2:30
30 نمایش
3 ماه پیش
تامپون بینی
2:13
29 نمایش
3 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
27 نمایش
3 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
2:30
30 نمایش
3 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
27 نمایش
3 ماه پیش
وازووازستومی چیست ؟
2:35
26 نمایش
3 ماه پیش

وبلاگ پزشکا

وبلاگ پزشکا تی‌وی

شما میتوانید مقالات پزشکی و انواع اطلاعات عمومی رو داخل وبلاگ پزشکا Tv مشاهده کنید