پربازدیدترین‌ها

اپیسپادیاس چیست؟
2:50
641 نمایش
10 ماه پیش
بی حسی موضعی در بینی
2:30
527 نمایش
10 ماه پیش
معرفی کلینیک آوینا کرج
2:13
321 نمایش
10 ماه پیش
اپیسپادیاس چیست؟
2:50
641 نمایش
10 ماه پیش
بی حسی موضعی در بینی
2:30
527 نمایش
10 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
3:19
218 نمایش
10 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
192 نمایش
10 ماه پیش
تامپون بینی
2:13
163 نمایش
10 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
3:19
218 نمایش
10 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
192 نمایش
10 ماه پیش
وازووازستومی چیست ؟
2:35
164 نمایش
10 ماه پیش

وبلاگ پزشکا

وبلاگ پزشکا تی‌وی

شما میتوانید مقالات پزشکی و انواع اطلاعات عمومی رو داخل وبلاگ پزشکا Tv مشاهده کنید