دکتر کمال هادی

دکتر کمال هادی

دکتر کمال هادی متولد سال ۱۳۳۷ در شهر سنندج است. ایشان فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و سپس دوره تخصصی خود را در شهر رشت و در دانشگاه علوم پزشکی گیلان گذرانده اند.

مشاهده بیشتر

دکتر کمال هادی

قالب بینی
2:09
69 نمایش
5 ماه پیش
روش باز و بسته در جراحی
2:16
47 نمایش
5 ماه پیش
بی حسی موضعی در بینی
2:30
207 نمایش
5 ماه پیش
کلینیک دکتر کمال هادی
1:31
60 نمایش
5 ماه پیش
تامپون بینی
2:13
67 نمایش
5 ماه پیش
بیمارهای خاص
2:30
47 نمایش
5 ماه پیش